Serce i smak Wielkopolski

Śledź nas:

HISTORIA

Aktualny piękny kompleks pałacowo-parkowy ma bogatą historię. Jego uwarunkowania naturalne były od zawsze atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Właśnie dzięki kolejnym zarządcom, udało się stworzyć tak piękne miejsce i rozwinąć je do takich rozmiarów.

Przed 1258 r. Ostrowieczno należało do Hymana, do którego przynależy również Mottowo
1258-1286 r. Mikołaj, zwany Chorążycem, nabył wieś Ostrowieczno i przekazał na własność biskupowi poznańskiemu Bogufałowi.
1286 r. – Książę Przemysł II rozstrzygł spór związany ze sposobem nabycia Ostrowieczna przez bp. Bogufała, w ten sposób, że jego jedna część pozostała we własności szlacheckiej, druga zaś, stanowiła odtąd własność biskupów poznańskich.
Przełom XVI i XVII w – Ostrowieczno stanowiło własność Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, a następnie ponownie przeszło w posiadanie biskupów poznańskich
Do kwietnia 1647 r. - Sołectwo w Ostrowiecznie prowadził Andrzej Rokosowski
13 kwietnia 1647 r. Bp. Andrzej Szołdarski nadał sołectwo Andrzejowi Chłapowskiemu h. Dryja.
1685 r. – Biskup poznański Wierzbowski, przekazał sołectwo w dożywocie Janowi Gurowskiemu i jego żonie Mariannie z Kłudzińskich.
1747 r. – Przy okazji nadania sołectwa w Księginkach Maciejowi i Zofii Talarom, za roczny czynsz w wysokości 100 tynfów, zostały po raz pierwszy szczegółowo wytyczone granice Pokrzywnicy, Ostrowieczna i Dolska, które obowiązują do dnia dzisiejszego.

1812 r. – Nepomucen Jan Bojanowski h. Junosza, syn Franciszka Jana Bojanowskiego i Rozalii z Koszutskich h. Leszczyc, został właścicielem majątku biskupów poznańskich. Tym samym oba majątki (Ostrowieczko i Ostrowieczno) znalazły się we własności rodziny Bojanowskich.
1907 r. – Michał Jasiecki oraz jego żona Marianna z Malinowskich Jasiecka po trzech latach dzierżawy odkupili Ostrowieczko i stali się jego nowymi właścicielami.
1926 r. – Bolesław Marceli Kowalski h. Czewoja z żoną Franciszką Bernhoft byli ostatnimi właścicielami Ostrowieczka przed wybuchem II Wojny Światowej.
1945 r. – Po wojnie cały dawny majątek biskupi został rozparcelowany.
1950 r. – Powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostrowieczno, którą w 2007 roku przejęła grupa Mróz S.A. z Borku Wlkp.
2015 r. – Oficjalnie nadano zespołowi pałacowo-parkowemu nazwę Willa Marianna (od imienia Marianny Jasieckiej).