Jak pisać teksty dla interfejsów głosowych: wyzwania i najlepsze praktyki UX copywritingu dla asystentów głosowych i urządzeń IoT?Interfejsy głosowe, w tym asystenci głosowi i urządzenia IoT, są obecnie jednymi z najbardziej popularnych interfejsów użytkowych. Coraz więcej użytkowników korzysta z tych interfejsów, aby zarządzać swoimi domami, kontrolować urządzenia, wybierać produkty lub wyszukiwać informacji. Wszystko to wymaga dobrego UX copywritingu, aby dobrze działało. Pisanie dla interfejsów głosowych jest jednak wyjątkowym wyzwaniem dla copywriterów, ponieważ muszą dostosować treść do ograniczeń języka i interfejsu.

Czym jest UX copywriting?

UX copywriting to proces tworzenia tekstu, który pomaga użytkownikom zrozumieć i korzystać z interfejsu użytkowego. Teksty te są zwykle wyświetlane na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub w interfejsach głosowych. UX copywriting ma na celu przede wszystkim ułatwić użytkownikom korzystanie z interfejsu i pomaga im w wykonywaniu określonych czynności. W przypadku interfejsów głosowych, copywriterzy muszą również wziąć pod uwagę ograniczenia językowe i techniczne interfejsu.

Jak pisać teksty dla interfejsów głosowych?

Pisanie tekstów dla interfejsów głosowych jest wyjątkowym wyzwaniem dla copywriterów. Teksty muszą być napisane w sposób, który jest zrozumiały dla asystentów głosowych i łatwy do odczytania dla użytkowników. Tutaj są niektóre najlepsze praktyki, które copywriterzy mogą wziąć pod uwagę:

  • Unikaj używania marek, porównań lub nazw własnych. Asystenci głosowi mogą mieć problemy z rozpoznawaniem nazw własnych lub marek, więc zaleca się unikanie ich w tekście.
  • Upewnij się, że tekst jest zwięzły i łatwy do odczytania. Teksty dla interfejsów głosowych powinny być krótkie i zwięzłe, aby było łatwiej je odczytać i zrozumieć.
  • Używaj języka naturalnego. Copywriterzy powinni unikać technicznego języka lub języka programowania. Zamiast tego powinni używać języka naturalnego, który jest zrozumiały dla użytkowników.
  • Używaj wyraźnych dyrektyw. Dyrektywy powinny być napisane w jasny i zrozumiały sposób, aby użytkownicy wiedzieli, co mają zrobić.
  • Unikaj długich list i pytań. Długie listy i pytania mogą być trudne do odczytania przez asystenta głosowego, dlatego copywriterzy powinni unikać ich w tekstach dla interfejsów głosowych.

UX copywriting dla interfejsów głosowych może być trudny, ale z zastosowaniem odpowiednich technik i narzędzi copywriterzy mogą tworzyć teksty, które są jasne i czytelne. Copywriterzy powinni również regularnie sprawdzać i testować swoje teksty, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla danego interfejsu.