Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, które warto znaćZdrowie gospodarki jest czymś, co jest często omawiane, ale jak wielu z nas faktycznie wie, co to oznacza? Zrozumienie wskaźników ekonomicznych, które mierzą siłę gospodarki, pomoże Ci podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące Twojej finansowej przyszłości. Dają one obraz tego, gdzie gospodarka stoi w danym czasie. Wskaźniki ekonomiczne to statystyki mierzące segment gospodarki. Można je wykorzystać do zrozumienia, jak silna lub słaba jest gospodarka i przewidzieć przyszłe wyniki na podstawie trendów historycznych. Wiedza o tym, które wskaźniki wskazują na recesję, pomoże Ci podjąć proaktywne działania, gdy będzie to konieczne.

Wskaźniki ekonomiczne USA

Realny PKB - Realny PKB odzwierciedla stan całej gospodarki. Jest on używany do określenia, czy gospodarka rośnie, czy się kurczy. Kiedy realny PKB jest poniżej swojego długoterminowego trendu, prawdopodobnie mamy do czynienia ze słabą gospodarką. Wzrost gospodarczy jest mierzony przez realny PKB danego kraju. Jeśli PKB rośnie, oznacza to, że gospodarka kraju rozwija się. Dobry realny PKB pokazuje, że kraj radzi sobie dobrze i może być w stanie utrzymać ten wzrost. Realny PKB jest obliczany poprzez wzięcie całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w kraju w danym okresie i podzielenie jej przez całkowitą liczbę ludności. Jest on wyrażony jako procent produktu krajowego brutto.

Indeks nastrojów konsumenckich

Indeks nastrojów konsumenckich jest badaniem, które mierzy jak konsumenci czują się w gospodarce. Odzwierciedla on to, czy ludzie czują się optymistycznie czy pesymistycznie w stosunku do swojej sytuacji finansowej, rynku pracy i całej gospodarki. Jeśli indeks jest powyżej 100, oznacza to, że konsumenci są bardziej optymistyczni niż pesymistyczni i odwrotnie. Indeks jest wskaźnikiem opóźnionym, co oznacza, że odzwierciedla to, co dzieje się teraz i co wydarzyło się w niedawnej przeszłości. Indeks jest podzielony na trzy kategorie: obecne warunki, które odzwierciedlają to, jak konsumenci czują się o obecnym stanie gospodarki; oczekiwania, które odzwierciedlają optymizm lub pesymizm dotyczący gospodarki w przyszłości; i oczekiwania finansowe, które są tym, jak konsumenci czują się o swoich finansach osobistych.

Indeks zaufania producentów

Indeks zaufania producentów mierzy zaufanie producentów, jeśli chodzi o prowadzenie ich biznesu. Obejmuje on różne gałęzie przemysłu i może być wykorzystany do przewidywania ogólnych perspektyw ekonomicznych dla kraju. Zaufanie producentów jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym, co oznacza, że odzwierciedla aktualny stan gospodarki i to co się stanie w najbliższej przyszłości. Im wyższy indeks, tym bardziej producenci są pewni swojej gospodarki. Indeks jest podzielony na sześć kategorii: przyszłe oczekiwania, warunki biznesowe, oczekiwania sprzedaży, zapasy, wydatki kapitałowe i sprzedaż eksportowa. Zaufanie producentów i indeks nastrojów konsumentów są często używane razem do przewidywania przyszłego wzrostu gospodarczego.